Project omschrijving

PROJECTEN

Kade Nieuwe Haven – Zierikzee

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland

Jaar planontwikkeling: 2004

Jaar realisatie: 2005

Projectnummer: 0411

Met de herinrichting van de Nieuwe Haven komt de stad aan het water te liggen. Het historische, kleinschalige en besloten karakter van Zierikzee ontmoet hier de grote maat, het open karakter van de waterkant.  Een belangrijke karakteristiek is het ritme. De opeenvolging van huizen, bolders, meerpalen en afzetpalen geeft een steeds terugkerende cadans langs de hele kade. Het eigen karakter van de Nieuwe Haven komt uit in de eenheid van het materiaalgebruik: baksteen van gevel tot waterkant. Deze bijzondere verharding, waarin het Oosterscheldewater als het ware weerspiegelt, markeert de bijzondere functie en het gebruik als verblijfsgebied.

Een bomenrij deelt de kaderuimte in. De zijde van de woningen krijgt meer een verkeerskarakter, de ruimte aan de waterkant herbergt verschillende terrassen en een wandelpromenade.

Kleur- en materiaalgebruik zijn afgestemd op het specifieke maritieme karakter van de haven. Zo hebben de karakteristieke lichtmasten met uithouder wat weg van de scheepsmasten, vormen bolders een markering daar waar niet geparkeerd mag worden en zijn de oude kinderkopkeien opnieuw gebruikt als eilanden rondom de bomen.