Hallo, ik ben Marouane Amri, ik ben een student van het Scalda in Vlissingen. Ik doe de opleiding Weg en-Waterbouwkunde en zit nu in mijn 2e leerjaar. Bij deze opleiding hoort natuurlijk een leuke stage waar ik  veel hoop te leren voor mijn toekomstige werk. Ik zou graag nuttige ervaringen op willen doen in mijn stage waar ik later profijt van kan hebben. Ik vind stage een van de belangrijkste onderdelen van mijn opleiding, dit omdat ik nog niet goed weet wat ik wil gaan doen nadat ik van school kom. Ik hoop dit door stages te ontdekken.

Ik loop momenteel stage bij Buro Ruimte en Groen. Toen ik hier mocht stagelopen had ik er erg veel zin in en wilde graag dingen toepassen die ik op school had geleerd. Ik keek er al lang naar uit om stage te mogen lopen. Buro Ruimte Groen is niet alleen gefocust op civiel maar ook op groen en natuur. Dit vind ik heel interessant, omdat we het niet op school hebben. Ik hoop hierover te kunnen leren, zodat ik de kennis die ik nu op doe later kan toepassen op bijvoorbeeld een andere stage of voor mijn baan na mijn opleiding.

Ik heb in de achterliggende tijd al veel geleerd en ik ben dingen logisch gaan vinden. Ik vind dat ik goed terecht ben gekomen op dit stageadres.