TECHNIEK

Ontwerpen is één, uitvoeren is twee! Hoe zorg je dat hetgeen ontworpen is ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden?

Daar is een technische uitwerking voor nodig waar onze mensen bij het onderdeel TECHNIEKvoor zorgen.

Ga naar

In deze fase, ook wel UITVOERINGSVOORBEREIDING (UV) genoemd, wordt het ontwerp verder uitgewerkt in een technisch plan waarbij exacte materialisering, hoeveelheden, maatvoering, hoogtepeilen en details vastgelegd worden in een UITVOERINGSONTWERP (UO) of (werk)tekening en (besteks)omschrijving. Dit kan een eenvoudige tekening met legenda zijn maar ook een compleet RAW-bestek. Het kan gaan om een groot stedelijk of landelijk gebied met ingewikkelde grondwerkzaamheden, maar ook om een detail van bijvoorbeeld een bruggetje, waterpartij, duikerconstructie, stuw of grondkering. Een technische uitwerking is een praktische vertaling van het gemaakte ontwerp zodat het uitgevoerd kan worden door een civiele- of groenaannemer.

Ook de zoektocht naar een partij die de uitvoering ter hand kan nemen behoort ook tot onze werkzaamheden (AANBESTEDING).

Tijdens de aanleg laten we het ontwerp niet los, maar begeleiden indien gewenst de uitvoering (TOEZICHT EN DIRECTIEVOERING) tot en met de oplevering!

VOORBEELDEN VAN WERKZAAMHEDEN

  • (herinrichtings)projecten openbare ruimte;
  • bedrijfsterreinen en –entrees;
  • particuliere en bedrijfstuinen;
  • buitenruimtes onderwijs en zorgcomplexen;
  • infrastructurele projecten;
  • natuurontwikkelingsprojecten;
  • recreatieve terreinen en objecten;
  • waterbouwkundige objecten en oevers.

Wilt u meer van ons
techniek werk zien?

Ga naar

PROJECTEN