Relatiemiddag – 25 jaar Ruimte & Groen
met netwerkborrel en interessante buitenlezingen

Beste relatie,

Dit jaar bestaat Buro Ruimte & Groen 25 jaar!

Dat heugelijke feit willen we samen met u vieren. We nodigen u daarom van harte uit tot het bijwonen van onze relatiemiddag op donderdag 8 september. Er is een gevarieerd programma samengesteld met veel ruimte voor ontmoeting en enkele interessante lezingen.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30   Inloop

14:00   Welkom en introductie

14:30   ‘Hagenpreek’ met als thema ‘behaaglijk landschap voor mens en natuur’ 

            dr. K.F. (Kenneth) Rijsdijk, docent en onderzoeker Universiteit Amsterdam

15:15   Pauzemoment

15:45   Lezing ‘toepassing duurzame thema’s bij inrichting stedelijke gebied’ 

            Lieneke van Campen, landschapsarchitect Karres en Brands Hilversum

16.30   Netwerkborrel

Het is ook mogelijk om een deel van het programma bij te wonen. Bij uw aanmelding via QR-code kunt u dit kenbaar maken.

Wij zien er naar uit u de 8e september te ontmoeten en zien uw aan- of afmelding graag (uiterlijk 30 juli a.s.) tegemoet!

Met een groene groet,

Team Buro Ruimte & Groen

Aan- of afmelden