Project omschrijving

PROJECTEN

Watermolenpark en Waterland – Roosendaal

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal/Allee Wonen

Jaar planontwikkeling: 2012

Jaar realisatie: 2013/2014

Projectnummer: 0621/1244/1530

EVZ MOLENBEEK

Dwars door Roosendaal stroomt de Molenbeek. De beek is aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ). In opdracht van de gemeente Roosendaal is een inrichtingsplan opgesteld voor het noordelijk deel van de Molenbeek over een lengte van ca 1,8 km.

Door het herinrichten van de oevers (verflauwen) en het meer laten meanderen van de beek krijgt deze weer een natuurlijker karakter. Ook de beplantingen in de omringende parkzone zijn omgevormd van een cultuurlijk sortiment en strakke rangschikking naar meer natuurlijke soorten in een los beplantingspatroon.

De maatregelen versterken de ecologische kwaliteiten van de Molenbeek. Ook de visuele aantrekkelijkheid neemt toe. Door het creëren van halfverharde paden in de oeverzone wordt de omgeving van de beek toegankelijk en beleefbaar.

APPARTEMENTEN WATERLAND

Tussen de nieuwe appartementencomplexen aan de Champetterberg is het water doorgezet tot aan de wandelboulevard die de verschillende gebouwen verbindt. Hierdoor komen de appartementen direct aan het water te liggen en ontstaan prachtige zichtlijnen naar de beek. De oevers met natuurlijke begroeiing, meerstammige elzen en knotwilgen vormen een sterk contrast met de strakke inrichting van de boulevard. Bomen (Liquidambar) in bakken domineren het beeld langs deze promenade met zicht op de ‘wetlands’.