Project omschrijving

PROJECTEN

Terreininrichting boerderij Mariahoeve – Nieuwdorp

Opdrachtgever: Havenbedrijf North Sea Port (NSP)

Jaar planontwikkeling: 2008

Jaar realisatie: 2010

Projectnummer: 0819

De historische Mariahoeve was eens een bloeiend bedrijf in een landbouwpolder. Door de oprukkende industrie van Vlissingen-Oost (Sloegebied) is de omgeving totaal veranderd en heeft de boerderij een functie gekregen als kantoor en werkplaats. Het gemaakte herinrichtingsplan is erop gericht de cultuurhistorische waarden veilig te stellen en weer beter zichtbaar te maken. Ook moest de boerderij met omliggend erf een representatieve uitstraling krijgen.

Een natuurlijke afscheiding tussen erf en omgeving wordt gevormd door de waterpartij aan de voorzijde. Op het erf vormen de bomenrijen de belangrijkste structuren. Het terrein wordt door de bomen ingedeeld in verschillende gebieden die ieder een eigen sfeer en functie hebben. Er kan onderscheid worden gemaakt in een ruimte rondom de woning en schuur, de parkeerruimte, tijdelijke opslagplaats en het weiland met de hoogstamfruitgaard. De bomenlaan vormt de verbindende schakel tussen deze functies. Rondom de voormalige woning bevindt zich klassieke boerentuin die met planten als hortensia ingeplant is en met hagen omgeven wordt. Leilinden dienen als natuurlijke zonwering.