Project omschrijving

PROJECTEN

Staats-Spaanse Linies en forten – Zeeuws Vlaanderen

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied / Provincie Zeeland / Staatsbosbeheer

Jaar planontwikkeling: 2008-2014

Jaar realisatie: 2008-2014

Projectnummer: 0903-3/1005/0814/1211

De Staats-Spaanse Linies (SSL) zijn de restanten van zestiende- en zeventiende-eeuwse militaire verdedigingswerken in Zeeuws-Vlaanderen die werden aangelegd in de periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot aan de Franse Tijd (1794). Door heel Zeeuws-Vlaanderen verspreidt zijn wij betrokken geweest bij plannen om deze unieke relicten uit het verleden weer zichtbaar te maken: de Linie van Communicatie tussen Sas van Gent en Hulst (forten Axel), de Passageule Linie tussen IJzendijke en Oostburg en de Linie van Oostburg, en diverse losse fortificaties als Fort Berchem, Marolleput en Hans Vriezeschans.

Vanuit een totaalvisie op de linie is een uitwerking gemaakt voor de diverse onderdelen waarbij de forten en schansen als parels gezien worden aan de ketting (verbindende liniedijken). Forten worden geaccentueerd met een aantal elementen die overal terugkomen: schanskorven met baksteenkleurige vulling, cortenstalen vaandels, halfverharding, etc. Door gerichte grondophogingen en aanvullingen, aanplanten of juist weghalen van beplanting zijn voormalige liniedijken en- elementen weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Schelpen en graspaden, vlonders, bruggen en dammen vergroten de toegankelijkheid. Overal zijn zitmeubilair en informatiepanelen aangebracht in de karakteristieke kleur en stijl die speciaal voor dit project ontwikkeld is.