Project omschrijving

PROJECTEN

Rehobothschool Barneveld

Opdrachtgever: Stichting (voortgezet) Speciaal Onderwijs op Geref. Grondslag Veluwe.

Jaar planontwikkeling: 2015

Jaar uitvoering: 2016/2017

projectnummer: 1535

Schoolomgeving met speelterreinen, entreegebied, parkeerplaatsen en groene dooradering met bomen en hagen. Speciale aandacht voor veiligheid met valdempende ondergronden, afgeschermde pleindelen, etc.
Rondingen van cirkels en ovalen zijn een terugkerend thema op de pleinen.

AANLEIDING

Nieuwbouw van de school op deze locatie, ingebed in een gebied met diverse scholen en voorzieningen, vormde de aanleiding. Voor de gehele buitenruimte is, in afstemming met de omgeving, een inrichtingsplan opgesteld.

ENTREE PLEIN

Het voor- en entreeplein is uitgevoerd in een rode baksteen met gele accenten, afgestemd op de kleuren van het gebouw. De gele cirkels vormen samen met de ellipsvormige speeleilanden van kunstgras een spel richting tussen terreinentree en gebouw.

OVERIGE PLEINEN

De overige pleinen zijn qua verharding sober van kleur (grijs) in een afwijkend formaat 15×30. Wintergroene hagen waarin de hekwerken zijn geïntegreerd vormen een afscheiding van de pleinruimtes voor de jongere kinderen met het hoofdplein. De ovaalvormige speeleilanden met het groene (kunst)gras vormen een terugkerend thema in de buitenruimte.