Project omschrijving

PROJECTEN

Recreatiepark Cadzand-Bad

Opdrachtgever: commissie ‘beeld en kwaliteit’ NRCB/ Roompot

Jaar planontwikkeling: 2008-2010

Jaar realisatie: 2013

Projectnummer: 0701-5/0813-1/1630

In de planontwikkelingsfase is in projectgroep verband (met oa Wissing stedebouw) in opdracht van Arcus projectontwikkeling gewerkt aan het landschaps- en inrichtingsplan voor wat toen nog ‘plan Cavelot’ heette: een groot recreatiepark aan de West-Zeeuws Vlaamse kust ten zuiden van het dorp Cadzand-Bad. De unieke ligging aan de kust is terug te zien in dit ‘duinpark’ met reliëf,  specifieke, streekeigen beplantingen en een centrale waterpartij in de vorm van een kreek.

Na aanleg zijn wij gevraagd door de commissie ‘beeld en kwaliteit’ in samenwerking met Roompot om een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor het beheer van de algemene parkruimte. Hierin zijn streefbeelden weergegeven voor de diverse beheergroepen en is een beeldkwaliteitsniveau vastgesteld aan de hand van de beeldmeetlatten van de CROW. Jaarlijks wordt, middels een rondgang en rapportage, nagegaan of het beeld voldoet aan de verwachtingen en vastgestelde kwaliteit. Waar nodig wordt bijgestuurd. Ook voor de particuliere tuinen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld om te voorkomen dat allerlei ontwikkelingen plaats vinden die op termijn afbreuk doen aan het unieke karakter van het park.