Project omschrijving

PROJECTEN

Recreatienatuur Groese Polders – Groede/Nieuwvliet

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied / Het Zeeuwse Landschap

Jaar planontwikkeling: 2009

Jaar realisatie: 2012

Projectnummer: 1110-5

Voor de Groese polders is een landschapsplan opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van (recreatie)natuur langs de kust in West Zeeuws-Vlaanderen tussen de dorpen Nieuwvliet en Groede. In een open planproces met de streek, is stapje voor stapje toegewerkt naar een concreet inrichtingsplan. De dialoog met de streek is in samenspraak met een externe communicatiedeskundige gevoerd.

Het resultaat is een afwisselend gebied met open water, graslanden, bosjes en streekeigen beplantingselementen (knotbomen, meidoornhagen) en kreekrestanten.

Een deel van het gebied, aansluitend op camping Groede en recreatiegebied Groede Podium, is ingericht als recreatienatuur met boomstammen over het water, toegankelijke bunkers uit WOII, uitkijktoren, wilgenhutten, struinpaden, etc. Diverse wandel- fiets- en ruiterpaden doorkruisen het gebied. De karakteristieke openheid is zoveel mogelijk gehandhaafd.