Project omschrijving

PROJECTEN

Kustlandschap Ouddorp-Bad

Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee / Natuurmonumenten

Jaar planontwikkeling: 2015

Jaar uitvoering: 2017 – 2018

projectnummer: 1523

Vanaf de Vrijheidsweg is weer zicht op de duinen en is het kustlandschap weer voelbaar aanwezig. Duinopgangen zijn verbeterd en verduidelijkt. Meubilair is aangepast en meer passend in de sfeer van het duingebied. Op diverse plaatsen zijn spelaanleidingen gecreerd en zijn zit- en rustplekken aangebracht. De samenwerking tussen gemeente Goeree-Overflakkee, Natuurmonumenten en recreatieondernemers heeft hier tot zichtbare resultaten geleid voor natuur, landschap en recreatie.

AANLEIDING

Het kustgebied tussen de badplaats Ouddorp en het strand is ingrijpend veranderd. Het sterk dichtgegroeide en verruigde duingebied is weer open gemaakt en beter toegankelijk door fiets- wandel- en ruiterroutes.

AANPASSINGEN

Vanaf de Vrijheidsweg is weer zicht op de duinen en is het kustlandschap weer voelbaar aanwezig. Duinopgangen zijn verbeterd en verduidelijkt. Meubilair is aangepast en meer passend in de sfeer van het duingebied. Op diverse plaatsen zijn spelaanleidingen gecreëerd en zijn zit- en rustplekken aangebracht.

GEBRUIKTE MATERIALEN

natuurlijk materialen in kustsfeer: naturelkleurig beton, vergrijzend hout, cortenstaal, streekeigen beplantingen (duinstruweel, helm), schelpenpaden, etc.