Project omschrijving

PROJECTEN

Museumpark Bevrijdingsmuseum

Opdrachtgever: Bevrijdingsmuseum Zeeland

Jaar planontwikkeling:  2011-2014

Jaar uitvoering: 2014-2015

projectnummer: 1131

Het park bij het Bevrijdingsmuseum Zeeland te Nieuwdorp staat in teken van de ‘Slag om de Schelde’ in 1944, die van cruciaal belang is geweest voor de bevrijding van Nederland.

AANLEIDING

nieuwbouw museum en realisatie omliggend park

VORMGEVING VAN HET PARK

Typisch Zeeuwse landschapselemen­ten zoals een polder, dijk, kreek en kust vormen de basis van het park en dienen als tentoonstellings­decor voor een scala aan militaire objecten uit de 2e Wereldoorlog zoals bunkers, versperringen, een noodkerk, Bailybrug en tal van voertuigen waaronder tanks. Een in het oog springend project waar veel mensen vanuit Zeeland en ver daar buiten een kijkje komen nemen.

GEBRUIKTE MATERIALEN

stortsteen, basalt, beton, asfalt, doorgroeistenen, streekeigen materialen en beplantingen.