Project omschrijving

PROJECTEN

Kokerduiker Waterdunen – Breskens

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Jaar planontwikkeling: 2012

Jaar realisatie: 2013/2014

Projectnummer: 1202-5

Het project ‘Randzone Waterdunen’ is onderdeel van een totaalproject op het gebied van natuur- en recreatieontwikkeling ‘Waterdunen’ ten westen van Breskens. De benodigde herstructureringen van het zoetwatersysteem rondom de te realiseren getijdennatuur vertaalde zich onder andere in het realiseren van nieuwe waterlopen, het graven van een uitwateringskanaal inclusief het aanbrengen van oeverbescherming, het aanbrengen van diverse (koker)duikers en het aanbrengen van een dubbele afsluitbare kokerduiker in een 2e waterkering.

De afmetingen van deze kokerduiker waren fors: lxbxh 44 x 7,25 x 3,10 meter. Wij hebben voor deze klus de uitvoeringsvoorbereiding gedaan. Ook hadden wij een rol als directievoerder en toezichthouder bij aanleg van de randzone waaronder ook deze enorme kokerduiker. Bijzondere details in voorbereiding en uitvoering waren een oude gemetselde duiker en (detectie tbv) explosieven vanwege de verdachte status van het gebied.

De aanleg vond plaats in de winter van 2013/2014 en is door het bedrijf H4A in samenwerking met Reimerswaal BV gerealiseerd.