Project omschrijving

PROJECTEN

Bedrijfsomgeving Omoda – Zierikzee

Opdrachtgever: Omoda

Jaar planontwikkeling: 2011/2012

Jaar realisatie: 2013

Projectnummer: 1136

Het distributiecentrum van schoenenretailer Omoda is gevestigd aan de rand van Zierikzee. Deze zichtlocatie eiste een passende landschappelijke inpassing van het gebouw in de omgeving.

Het gebied gelegen tussen de weg richting Zeelandbrug en het bedrijf is landschappelijk ingericht en fungeert tevens als waterberging (wadi’s). In dit overgangsgebied zijn grondlichamen aangelegd, zogenaamde schollen. De vorm, hoogte en steilte van de schollen varieert. Door de afwisselden hoogten en taluds ontstaat, ook voor de passerende automobilist, een gevarieerd beeld waarbij de gebouwen af en toe opdoemen tussen de groene taluds. De schollen zijn ingezaaid met een speciaal bloemenmengsel. Tussen de schollen zijn een aantal landschappelijke bomen aangebracht. Het principe van het schollenlandschap wordt doorgezet in de inrichting van het terrein.

Verder is gebruik gemaakt van stoere materialen in een strakke vormgeving, aansluitend op het gebouw. Schanskorven met een vulling van basaltblokken fungeren als structurerend element op het terrein en dienen als zitelement bij de entree. Donker basaltsplit markeert de ruimte rondom het gebouw. De asfaltverharding is praktisch ingericht op de vele verkeerbewegingen van laden en lossen, aankomen en weggaan. Roestvaststalen ‘punaises’ markeren de parkeerplaatsen. Moderne lichtmasten complementeren dit geheel.