Project omschrijving

PROJECTEN

Brede School Noorderpolder

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland / Marsaki

Jaar planontwikkeling: 2013

Jaar uitvoering: 2015

projectnummer: 1104-2

AANLEIDING

Dit project combineert een openbare basisschool, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een sportzaal en appartementen voor ouderen in een drietal gebouwen die rondom een centraal plein zijn gerangschikt. Voor zowel de centrale  binnenruimte (pleinen) als voor de buitenruimte rondom de gebouwen is een inrichtingsplan gemaakt.

Binnenruimte

De binnenruimte met de verschillende pleinen is voor een groot deel verhard met betontegels in diverse formaten waarbij gewerkt is met verhoogde en verdiepte pleindelen waarbij de hoogteverschillen opgevangen worden met brede betonbanden. Groene hagen vormen de afscheidingen van de pleinen en passen de hekwerken in.

Sfeer elementen

Bomen geven sfeer, hoogte en schaduw. Een aantal in het oog springende spelelementen zijn op de pleinen aanwezig. De buitenschil rondom de gebouwen heeft een groen karakter. Het noodzakelijke parkeren is hier gerealiseerd op doorgroeistenen waarbij het parkeren iets verdiept is aangebracht. In combinatie met lage schanskorfmuurtjes en groene taluds zijn de auto’s nauwelijks zichtbaar.