ONTWERP

Een fraaie buitenruimte komt niet vanzelf tot stand. Of het nu een tuin of landschap is, het begint met een goed ONTWERP.

Als tuin- en landschapsarchitect ontwerpen wij landschappen, particuliere tuinen, bedrijfstuinen, zorgtuinen, parken, pleinen en woonomgevingen. Eigenlijk alles wat buiten te zien is.

Ga naar

KENNIS EN CREATIVITEIT

Hierbij draait het om gebieds- en productkennis, creativiteit en vernieuwende oplossingen. In een zorgvuldig proces houden we rekening met wensen en ideeën van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden. Complexe randvoorwaarden van omgeving en budget worden meegenomen in het ontwerpproces. Zo komen we tot een uniek en gedragen ontwerp wat er niet alleen fraai uitziet, maar wat uitvoerbaar en te beheren is.

ONTWERPPROCES

Het ontwerpproces begint met een uitgebreide INVENTARISATIE EN ANALYSE van de situatie. Wij zijn altijd op zoek naar het unieke karakter van de plek, de genius-loci. Wanneer dit bepaald is wordt een SCHETS- OF VOORLOPIG ONTWERP (VO) opgesteld. Veelal maakt een kostenraming onderdeel uit van deze fase. Na bespreking wordt het ontwerp verder uitgewerkt in een DEFINITIEF ONTWERP (DO). Hierin worden materiaalkeuzes vastgelegd en het geheel gevisualiseerd, desgewenst in 3D. Beplantingskeuzes worden uitgewerkt in een concreet beplantingsplan.

VOORBEELDEN VAN WERKZAAMHEDEN

  • Landschapsvisie en –ontwikkeling;
  • Vormgeven aan natuurontwikkeling;
  • Ontwerpen met beplantingen;
  • (her)inrichting van aantrekkelijke woon- en werkomgevingen;
  • Ontwerpen en zichtbaar maken Erfgoed;
  • Infrastructuurontwerp;
  • Landschappelijke inpassing en verevening

Wilt u meer van ons
ontwerp werk zien?

Ga naar

PROJECTEN