Een mooi resultaat van het grondwerk ter plaatse van het uitkijkpunt op hoogte waardoor mooi zicht over de kreken aansluitend op Waterdunen. Het Ontwerp (inclusief cad 3D), de uitvoeringsvoorbereiding, de contractering en toezicht&directie is door ons bureau verzorgt. In 2020 vind hier kleinschalige teelt plaats van speciale zilte gewassen op de flauwe akkertjes langs deze geulen, fantastisch! We zijn heel benieuwd..