Donderdag 11 juli is de heringerichte Oude Haven van Colijnsplaat feestelijk geopend. Buro Ruimte & Groen heeft samen met bewoners de plannen verder uitgewerkt en opgesteld. Ook is het bestek opgesteld, de aanbesteding voor de Gemeente Noord-Beveland verzorgd en de uitvoering in overleg met de toezichthouder van de gemeente begeleid. Het resultaat mag er zijn!