Buro Ruimte & Groen ontwikkeld een beplantingsplan voor het middeneiland tussen Spuikanaal en Schelde-Rijnkanaal in opdracht van Rijkswaterstaat. De oude beplanting is versleten waardoor schade is ontstaan. In goed overleg met belanghebbenden, de omgeving, ecologische waarden en mogelijkheden qua bodem wordt gekeken naar mogelijke soorten, plantafstanden en extra maatregelen om tot een nieuwe duurzame beplanting te komen!