Oranjezon, tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder, is het meest afwisselende kustgebied van Zeeland: strand, hoge duinen, duinvalleien, struweel en bos, je vindt het er allemaal. Een uitdaging om dwars door dit gebied een belevingsroute aan te leggen vanaf de parkeerplaats tot op het strand. Het Zeeuwse landschap heeft ons gevraagd met een voorstel te komen hoe dit eruit kan komen te zien. De komende maanden gaan wij hier volop mee aan de slag. De natuurlijkheid van het gebied is een belangrijk uitgangspunt. Ingrepen zullen subtiel vormgegeven moeten worden en gebruik van natuurlijke, in het karakteristieke landschap passende materialen en kleuren staat voorop. Een eerste rondgang door het gebied levert al verassend mooie beelden op. Je kunt zomaar oog in oog staan met reeën, damherten en wilde Konikspaarden!