BEHEER

Alles heeft onderhoud nodig. Dat geldt ook voor de buitenruimte. Een juist BEHEER is daarom van groot belang om een gerealiseerd plan duurzaam in stand te houden.

Daarom wordt er bij het opstellen van het ontwerp en de technische uitwerking al rekening gehouden met het toekomstige BEHEER. Door verkeerde keuzes in de ontwerp- en aanlegfase of onjuist gebruik en onderhoud wordt de buitenruimte immers onaantrekkelijk en onbruikbaar.

Ga naar

Wij geven uiteenlopende adviezen met betrekking tot het beheer en onderhoud van (openbare) ruimtes. Dat kan door het opstellen van een beknopt ONDERHOUDSADVIES of uitgewerkt BEHEERPLAN. Ook advies over lopend onderhoud en TOEZICHT OP HET BEHEER van terreinen behoort tot onze werkzaamheden. Daarnaast houden wij ook voor diverse overheden de beheersituatie in het GIS-SYSTEEM(tekeningen en data) up-to-date.

Het opstellen van een beheer- en onderhoudsbestek volgens de RAW-systematiek behoort tot de mogelijkheden. Ook werken wij vaak met zogenoemde ‘beeldmeetlatten’ waarmee een kwaliteitsniveau (CROW) wordt toegekend ten aanzien van de beeldkwaliteit.

VOORBEELDEN VAN WERKZAAMHEDEN

  • groenbeheervisie ’s en plannen voor weg- en waterwegen;
  • advies inzake problemen beplantingen;
  • vastlegging beheergegevens in database en tekeningen (GIS) systeem;
  • toezicht beheer recreatieparken en woon(zorg)complexen;
  • directie en toezicht beheer & onderhoud terreinen en beplantingen;

Wilt u meer van ons
beheer werk zien?

Ga naar

PROJECTEN