Image Image Image Image Image

Beplantingsplan

Share

Het opstellen van een beplantingsplan hebben wij als aparte werkveld cq fase benoemd. Het is een apart onderdeel wat los staat van het de ontwerpfase en ook van de uitvoeringsvoorbereiding (UV) cq besteksfase. Beplantingsplannen worden gemaakt op alles schaalniveau’s: van (bedrijfs)tuin tot erfbeplantingsplan, groenstructuurplan of weg- cq landschappelijke beplanting. Bij sortimentskeuze gaat het niet alleen om kwaliteit van de soort maar ook het uiterlijk (de habitus) die passend moet zijn bij het opgestelde ontwerp en de ruimtelijke context van de plek. Bomen, hagen, bosplantsoen, heesters, siergrassen en vaste planten kunnen onderdeel uitmaken van het beplantingsplan. Bij kleinschaliger toepassingen is het belangrijk te werken met verschillende groei- en bloeiwijzen en een jaarrond aantrekkelijk beeld.Via onderstaande knop ziet u een overzicht van de projecten waarin dit werkveld gebruikt is.

Overzicht
projecten

 

Terug naar de pagina werkvelden