Image Image Image Image Image

Groen geneest! Een aangename omgeving bevordert herstel. Bomen, gras en groen hebben een kalmerende werking. Vandaar dat er steeds meer gewerkt wordt aan ‘zorgtuinen’: groene (dak)tuinen en atria als groene oases, ook in ziekenhuizen en zorgsector.
Buro Ruimte & Groen is als tuin- en landschapsarchitect daarbij de juiste partner. Ook als het om bestaande ‘zorgtuinen’ gaat wel dan niet in een groene omgeving waar de buitenruimte te wensen over laat. Wij kunnen samen met u een programma van eisen opstellen en/of het beheer- en onderhoud onder de loep nemen cq een beheerplan voor het groen opstellen maar ook de beheerinzet van het uitvoerend bedrijf samen met u bewaken. Vaak is het beheer van buitenruimten in de zorg ondergebracht bij de technische dienst die het weer uitbesteedt. Een duidelijke visie op het beheer van ‘zorgtuinen’ ontbreekt.
Tijd om contact op te nemen met Buro Ruimte & Groen. Wij zijn u graag van dienst!