Image Image Image Image Image

Een beheerplan van het groen kan traditioneel worden opgezet met verwachte inzet van de uitvoerende partij (in de vorm van beheermaatregelen zoals maaien, onkruid wieden, snoeien hagen) of op beeldkwaliteitsniveau. Van deze laatste optie wordt steeds meer gebruik gemaakt. De aannemer/groenvoorziener wordt gehouden aan het vooraf vastgelegde kwaliteitsbeeld. Ook voor particuliere tuinen of bedrijfstuin kan een beheer- of onderhoudsplan verhelderend zijn mbt omvang en tijdsbesteding die nodig zijn. Bij projecten in o.a. de zorgsector (zorgtuinen) verzorgen wij ook toezicht op het beheer conform het opgestelde beheerplan van groen zodat het vooraf vastgelegde kwaliteitsniveau ook werkelijk gerealiseerd wordt.