Image Image Image Image Image

Herinrichting van wegen en straten is op de verschillende overheidsniveau’s met enige regelmaat aan de orde. Buro Ruimte & Groen is een belangrijke partner bij het ontwerp van het de weg en het wegprofiel. Belangrijk is o.a. de context van een evt stedenbouwkundig plan, een groenstructuurplan, de functionaliteit van het ontwerp en het gebruik van materialen. Ook het voorlichtings- en/of participatietraject met omwonenden en/of gevestigde bedrijven is onderdeel van de inzet van ons buro.
Buro Ruimte & Groen vindt het een uitdaging om te werken aan ontwerpen van de openbare ruimte! Geheel vrijblijvend kunnen we u meer laten weten over onze mogelijkheden.