Image Image Image Image Image

Alle ontwerpen van openbare buitenruimten vallen binnen deze categorie: van straten tot pleinen en begraafplaatsen. De openbare buitenruimte die direct grenst aan het eigendom van elke Nederlander, en daarom ook onze direct omgeving die van invloed is op ons dagelijks gebruik. Daarom werken wij van Buro Ruimte & Groen graag aan ontwerpen van de de openbare ruimte! De uitvoeringsvoorbereiding wordt vaak ook door ons ingenieursbureau opgepakt. Meestal ligt het opdrachtgeverschap bij regionale overheden/gemeenten. Echter komt het ook voor dat dorpsraden of gevestigde bedrijven hun ideeën kwijt willen in een globaal inrichtings- of masterplan als communicatiemiddel naar de gemeente. Tevens worden projecten steeds vaker vanuit de gww- of bouwsector benadert in de vorm van design & construct (D&C contracten) en EMVI inschrijvingen.
Ook voor uw project informeren we u graag over onze mogelijkheden!

MultiFuntionele Accommodatie – Kapelle

Kerk & School, Pleinen, Werkveld ontwerp, Werkveld visie

Appartementencomplex Waterland – Roosendaal

Stad & Dorp, Werkveld beplantingsplan, Werkveld ontwerp, Werkveld visie, Zorgsector

Cederlaan

Stad & Dorp, Straten

Maltaplein

Pleinen, Stad & Dorp

Buitenhof Tholen

Stad & Dorp, Zorgsector

Woonwijk Overtieringe – Kapelle

Stad & Dorp, Straten, Werkveld ontwerp, Werkveld visie

Bruelishof – Kapelle

Stad & Dorp, Zorgsector