Image Image Image Image Image

Zeeland is locatie bij uitstek voor verblijfsrecreatie. Steeds vaker wordt Buro Ruimte & Groen gevraagd in inrichtingsplan of stedenbouwkundige opzet te maken voor een recreatiepark. Dit kan direct via traditioneel opdrachtgeverschap maar komt ook steeds vaker voor middels moderne contractvormen waaronder design- en constructverband. Parken, vaak gesitueerd op de grens van land en water, verdienen meer aandacht in de vorm van een goed zgn. stedenbouwkundig plan en/of groenstructuurplan. Door goede ruimtelijke- & groenstructuren, landschappelijke inpassing en optimaal benutten van de recreatieve mogelijkheden is er meer mogelijk. Bij Buro Ruimte & Groen bent u aan het juiste adres. Heeft u plannen voor een dergelijk gebied? Wij informeren u graag over onze mogelijkheden!