Image Image Image Image Image

Buro Ruimte & Groen werkt al jaren aan een breed scala aan plein ontwerpen. Van klein tot groot en dorps- tot stadniveau, modern of meer klassiek. Altijd wordt gekeken naar de eigenheid van de plek, wensen van bewoners, opdrachtgever en andere betrokkenen. Het opdrachtgeverschap van plein ontwerpen verschilt van gemeentelijke overheid (traditioneel) tot aannemers in de gww en bouw (design & construct en EMVI inschrijvingen). Ook brainstormsessies met dorpsraden wel dan niet in samenhang met plaatselijk gevestigde bedrijven met als resultaat een praat- of globaal structuurplan behoren tot de mogelijkheden.
Buro Ruimte & Groen werkt graag aan ontwerpen voor de openbare ruimte! Wij laten u graag meer zien en horen in een persoonlijk gesprek over onze mogelijkheden mbt plein ontwerpen!

MultiFuntionele Accommodatie – Kapelle

Kerk & School, Pleinen, Werkveld ontwerp, Werkveld visie

Maltaplein

Pleinen, Stad & Dorp