Image Image Image Image Image

Landschap op parkniveau of Park of landschapsniveau? Volgens de encyclopedie is parklandschap ‘open grasland met verspreide bomen of boomgroepen en struiken’. Buro Ruimte & Groen heeft als tuin- en landschapsarchitect verschillende van dit soort projecten ontworpen of in voorbereiding. Vaak zijn het parken op de grens van (stedelijk) gebied en het open landschap waarbij recreatieve toegankelijkheid, overgangen en zichtlijnen een duidelijke rol spelen.
Heeft u plannen voor een dergelijk gebied? Wij informeren u graag over onze mogelijkheden!