Image Image Image Image Image

Natuurlandschap: landschap dat door mens en natuur is gevormd. In Nederland hebben we unieke natuur vanwege de Delta en de vier grote rivieren. De overgang van droog naar nat, van zout naar zoet, van open naar dicht, van klei naar zand zijn heel interessant. Buro Ruimte & Groen heeft met name in Zeeland al veel bijgedragen aan nieuwe natuur. Daarbij speelt ook steeds meer een samenhang met de (cultuur)historie van de plek en recreatieve toegankelijkheid een rol. Natuur moet beleefbaar en ook voelbaar zijn: speelnatuur cq natuurspeelplaatsen zijn daar een voorbeeld van.
Wij van Buro Ruimte & Groen hebben daar ervaring mee! We laten u graag meer zien in een persoonlijk gesprek.

Natuurbeleving Grote Putting

Landschap, Natuurlandschap, Recreatie

Staats Spaanse Linie – West

Cultuurhistorie, Landschap, Linielandschap, Natuurlandschap