Image Image Image Image Image

Nederland kent verschillende Linielandschappen, o.a. de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In Zeeland liggen de Staats Spaanse Linies: de restanten van 16e en 17e-eeuwse verdedigingswerken (o.a. 80-jarige oorlog) in Zeeuws- maar ook in Belgisch- Vlaanderen. Buro Ruimte & Groen heeft als landschapsarchitect in Zeeland verschillende projecten met deze cultuurhistorische context gedaan: zichtbaar en herkenbaar maken van geschiedenis op het snijvlak van land en water. Daarbij gaat het om het ontwerp en de uitvoeringvoorbereiding door ons ingenieursbureau van forten, schansen, linies, archeologie, herkenbaarheid, toegankelijkheid, routing, etc. Meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op…