Image Image Image Image Image

Buitenruimte van kerken en scholen verdienen de nodige aandacht. Te vaak wordt ons inziens nog gedacht in standaardoplossingen. De buitenruimte van de kerk betreft niet alleen het parkeren van zoveel mogelijk auto’s. Kinderen verdienen een goed ingericht schoolplein waar goed over nagedacht is. Planvorming is daarbij essentieel. Het vroegtijdig onderkennen van functies, het opstellen van een vlekkenplan, looplijnen, spelvormen, etc komen in het plantraject met ons buro aan bod. Buro Ruimte & Groen is uw juiste partner, u twijfelt? Laat ons u overtuigen in een vrijblijvend gesprek!