Image Image Image Image Image

Steeds vaker komen er vragen rond vormgeving van buitenruimten met een cultuurhistorische achtergrond. Vaak op landschappelijk niveau, maar ook meer op stedelijk of dorpsniveau. Zichtbaar en herkenbaar maken van het verleden speelt daarbij een belangrijke rol. Maar ook de vraag hoe we het leesbaar maken voor de bezoeker cq recreant. Een spannend proces met veel uitdaging en mogelijkheden. Buro Ruimte & Groen heeft er als landschapsarchitect in Zeeland zin in om ook voor u een passende oplossing te realiseren in de vorm van een goed doordacht plan. Doet u mee? Neem contact op met één van onze medewerkers.

Berg van Troye – Borssele

Cultuurhistorie, Parken, Parklandschap

Staats Spaanse Linie – West

Cultuurhistorie, Landschap, Linielandschap, Natuurlandschap