Image Image Image Image Image

Herinrichting of uitbreiding van begraafplaatsen is in veel gemeenten aan de orde. Buro Ruimte & Groen kan een belangrijke partner zijn in het opstellen van een inrichtingsplan. Belangrijk onderdeel bij begraafplaatsinrichting is de juiste maatvoering, inzet van passende beplantingsstructuren en goede toegankelijkheid in samenhang met materiaalgebruik. Daarnaast wordt gekeken naar o.a. de relatie cq samenhang met een evt stedenbouwkundig plan of groenstructuurplan. Ook kan ons buro de verschillende opties en alternatieven in het beheer van begraafplaatsen qua inzet en kosten nader in beeld brengen.
Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op!