Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Westerscheldetunnel – Landschappelijke inpassing Westerscheldetunnel – Landschappelijke inpassing Westerscheldetunnel – Landschappelijke inpassing Westerscheldetunnel – Landschappelijke inpassing Westerscheldetunnel – Landschappelijke inpassing Westerscheldetunnel – Landschappelijke inpassing Westerscheldetunnel – Landschappelijke inpassing

Westerscheldetunnel – Landschappelijke inpassing

Opdrachtgever: N.V. Westerscheldetunnel / Rijkswaterstaat directie Zeeland
Jaar plantontwikkeling: 1996 t/m 2002
Jaar uitvoering: 200-2002

(Eerste vier foto’s zijn beschikbaar gesteld door Marius Vrijlandt)

Voor de landschappelijke inpassing van het project Westerscheldetunnel hebben wij via Dienst Landelijk Gebied (DLG) te Goes, in eerste instantie een aantal plannen gemaakt. Na beëindiging van het dienstverband is dit werk door Buro Ruimte & Groen voortgezet.

Door zorgvuldige inpassing van de weg blijft het karakter van het landschap behouden, en wordt dit – waar mogelijk – versterkt. Dat is het eerste uitgangspunt bij het wegontwerp. Het tweede uitgangspunt is een rustig en herkenbaar wegbeeld voor de weggebruiker. Om dat te realiseren is het ontwerpthema geïnspireerd op de vernieuwende manier waarop de tunnel gebouwd wordt: als geboorde, ronde tunnel door de bodem van de Westerschelde.

Technische elementen: centraal thema
Om een rustig en herkenbaar wegbeeld te creëren is in de vormgeving van lichtmasten, viaducten, geluidsschermen en andere technische elementen langs het tracé een centraal thema terug te vinden wat geïnspireerd is op de tunnel: ronde vormen en zeegroene kleuren.

Versterken landschapstypen
Zuid-Beveland: Kenmerken van het omliggende landschap komen terug langs de weg. Een voorbeeld hiervan is de landschappelijke inpassing van het tolplein, dezelfde vierkante structuur als de nabijgelegen Borsselepolder. Ook bij de ontsluitingslussen van de aansluiting Sloegebied komt deze vierkantenstructuur terug.

Zeeuws-Vlaanderen: De aanwezigheid van kreken en dijken is kenmerkend voor het Zeeuws-Vlaamse gebied. Bij de aansluiting op de H.H.Dowweg in Zeeuws-Vlaanderen worden de lussen tussen de wegen ingericht met water en riet als verwijzing naar de omliggende kreken.

Bermen; De bermen van de toeleidende tunnelwegen zijn over de gehele lengte ingezaaid met bloemrijke kruiden. Er ontstaat een blauwgroen ‘bloemenlint’, dat verwijst naar de kleur van de Westerschelde. De sloten langs deze bermen krijgen natuurvriendelijke oevers.

Inrichting tolplein
Dit is het visitekaartje van de N.V. Westerscheldetunnel die de tunnel inclusief toeleidende wegen exploiteert.
Voor de landschappelijke inpassing van het tolplein is de ligging in de unieke Borsselepolder richtinggevend geweest. Het plein krijgt dezelfde vierkante structuur als deze polder en wordt bovendien, net als de fruitboomgaarden in de omgeving omkaderd door bomen (zuilvormige populieren). Samen met het groene (klimop) geluidsscherm is het tolplein hiermee afgeschermd van de omgeving en is de invloed op het landschap minimaal. De inrichting van het plein zelf is ook gebaseerd om het gridpatroon van de polder.
Het tracé wordt doorsneden door de tolstreep. Aankomen, remmen en optrekken zijn elementen die verwerkt zijn in de planvorming. Remmen en rust is vertaald in lijn en grid. Vormen, lijnen, structuren en materialen komen bij elkaar in een evenwichtig en vernieuwend vormgegeven verkeersplein en verzorgingsplaats.

Projectcode: 2004