Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Vliethoeve Vliethoeve Vliethoeve Vliethoeve Vliethoeve Vliethoeve

Vliethoeve

Plaats: Kortgene
Opdrachtgever: JUZT-Jeugdzorg
Jaar planontwikkeling: 2010/2011
Jaar uitvoering: 2011-2012

Op de Vliethoeve in Kortgene worden jongeren (12 tot 21 jaar) opgevangen, die tijdelijk niet thuis kunnen wonen om uiteenlopende problemen. De buitenruimte is op deze doelgroep afgestemd door het creëren van een groene, vriendelijke en ‘stoeisterke’ buitenruimte passend in de omgeving. Enerzijds is beslotenheid en afscherming nodig, anderzijds openheid en toezicht. In de buitenruimte komt dit tot uiting door beslotener ruimten (afgesloten tuinen, wel met contact/zicht op omgeving) dicht bij de gebouwen, en een opener situatie (niet afgesloten) verder bij de gebouwen vandaan. De karakteristieke ligging van de Vliethoeve in het Noord-Bevelandse landschap met de kenmerkende openheid van de polders met vergezichten zet zich door op het terrein. Opvallend is de ligging aan de Galgendijk. Dit cultuurhistorische gegeven is visueel versterkt door het aanbrengen van groen- en parkeervoorzieningen in deze zone. Door het parkeren hier te concentreren is het voorterrein autoluw gemaakt en als open erf ingericht met halfverharding en gras. Het idee van een boerderijcomplex met omringend erf, opstallen, boomgaard en andere (beplantings) elementen is de inspiratiebron voor de nieuwe terreininrichting. Enkele karakteristieke bomen zijn gehandhaafd en aangevuld met streekeigen elementen als een hoogstamfruitboomgaard, knotbomen, Zeeuwse hagen, etc. die met de omringende beplanting zorgen voor een goede inpassing van het totale complex in de omgeving. Het langgerekte achterterrein is heringericht als activiteitenruimte met mogelijkheden voor sport en spel maar ook rustmomenten en plaatsen om te verblijven.

klein-icoon-werkveld-visie klein-icoon-werkveld-ontwerp klein-icoon-werkveld-beplantingsplan klein-icoon-werkveld-bestek klein-icoon-werkveld-directievoering klein-icoon-werkveld-beheerplan

Projectcode: 1015-1