Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Veerse vesten Veerse vesten Veerse vesten Veerse vesten Veerse vesten

Veerse vesten

 

Plaats: Veere
Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen
Jaar planontwikkeling: 2009-2010
Jaar uitvoering: 2011-2013

De uniciteit van de Veerse vesten is verder zichtbaar geworden en versterkt door een contrast te maken in strakke beschoeide oevers van de vestingwallen  en natuurlijke oevers.

klein-icoon-werkveld-visie  klein-icoon-werkveld-ontwerp

Projectcode: 0912