Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Noordstraat Noordstraat Noordstraat Noordstraat Noordstraat

Noordstraat

Plaats: Axel
Opdrachtgever: H4A Bouw&Infra BV. voor Gemeente Terneuzen
Jaar planontwikkeling: 2010
Jaar uitvoering: 2011

De Noordstraat in Axel is een straat die er toe doet. De straat behoort niet alleen tot de historische wegenstructuur binnen het Zeeuws-Vlaamse stadje, ook is het de belangrijkste winkelstraat voor Axelaars en omgeving. De straat had kortgeleden echter niet meer de gewenste uitstraling. Daarom werd een herinrichting voorgesteld. De bedoeling hiervan was de straat een eigen gezicht te geven. Een uitstraling die past bij een winkelstraat, die recht doet aan het gastvrije karakter en zich voegt in de historische stadsstructuur. Daarbij is gekozen voor een eenvoudig straatprofiel met een kleinschalig en uitnodigend karakter, passend bij de schaal van de bebouwing en de cultuurhistorische betekenis van de straat. De auto wordt weer toegelaten (éénrichtingsverkeer) in de straat maar is nadrukkelijk ‘te gast’. De voetganger
krijgt in deze ‘dertig-kilometer-zone’ prioriteit en dat spreekt ook uit het ontworpen straatprofiel. Daartoe is een rijloper van 3,5m geïntroduceerd in een
afwijkende, donkere kleur. Deze zijn afgerond/onderbroken ter plaatse van de dwarsstraten. Hier ontstaan (verbindings)pleintjes die door hun iets afwijkende
verhardingspatroon de koppeling leggen met de aansluitende straten. Naast de lopers en in de pleintjes is gekozen voor een baksteenverharding in een gelige tint. Dit sluit aan bij de gele kleur van de bestratingen in de zijstraten, bij diverse omringende gevels, en heeft ook een zonnig en licht karakter wat uitnodigend werkt. Bovendien geeft de grote kleurvastheid van baksteen en lange levensduur een duurzaam karakter, welke past bij het historische karakter van de straat.
De nieuwe inrichting zal de uitstraling van de Axelse binnenstad een forse impuls geven. In het kader van het 800-jarig bestaan van de historische stad Axel, een straat waar men met recht trots op kan zijn.

klein-icoon-werkveld-visie klein-icoon-werkveld-ontwerp

Projectcode: 1025