Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Nieuwe Haven Nieuwe Haven Nieuwe Haven Nieuwe Haven Nieuwe Haven Nieuwe Haven Nieuwe Haven

Nieuwe Haven

Plaats: Zierikzee
Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland
Jaar planontwikkeling: 2004/2005
Jaar uitvoering: 2005/2006

Met de herinrichting van de Nieuwe Haven komt de stad aan het water te liggen. Het historische, kleinschalige en besloten karakter van Zierikzee ontmoet hier de grote maat, het open karakter van de waterkant.  Een belangrijke karakteristiek is het ritme. De opeenvolging van huizen, bolders, meerpalen en afzetpalen geeft een steeds terugkerende cadans langs de hele kade. Het eigen karakter van de Nieuwe Haven komt uit in de eenheid van het materiaalgebruik: baksteen van gevel tot waterkant onder een hoek van 60 graden. Deze verharding markeert de bijzondere functie en het gebruik als verblijfsgebied.
De bomenrij deelt de kade in een ruimte aan de bebouwings(stads)kant en een ruimte aan de waterkant (promenadedeel). De ruimte tussen bebouwing en de bomen krijgt meer een verkeerskarakter, met een flaneerstrook ten behoeve van de hier aanwezige winkels. Deze strook is in dezelfde verharding uitgevoerd, maar is met hardsteenkleurige band gemarkeerd.
Het promenadedeel richt zich meer op het verblijf aan het water. Naast en tussen de parkeerplaatsen is hier is een ontspannen ruimte aanwezig om te flaneren, te zitten, te zonnen, om te zien en gezien te worden.

klein-icoon-werkveld-visie klein-icoon-werkveld-ontwerp klein-icoon-werkveld-beplantingsplan klein-icoon-werkveld-bestek klein-icoon-werkveld-directievoering

Projectcode: 0411