Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Lepelaarseiland Borssele Lepelaarseiland Borssele Lepelaarseiland Borssele Lepelaarseiland Borssele Lepelaarseiland Borssele Lepelaarseiland Borssele

Lepelaarseiland Borssele

Plaats: in de polder ten noordwesten van de dorpskern Borssele in het Sloebos
Opdrachtgever: Natuurmonumenten
Jaar planontwikkeling: 2014
Jaar uitvoering: 2015-2016

In het havengebied Sloe liggen diverse braakliggende percelen die Zeeland Seaports (ZSP) in gebruik wil gaan nemen. Deze zijn ingericht cq hebben een status als tijdelijke natuur. Op deze terreinen heeft zich een kolonie Lepelaars gevestigd. ZSP heeft samen met Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties de handen ineen geslagen om alternatieve foerageer- en broedlocaties in te richten en/of andere te verbeteren. Eén daarvan is het Sloebos bij Borssele. Wij hebben het idee van Natuurmonumenten om een eiland te maken uitgewerkt in de uitvoeringsvoorbereiding (UV) en 3D tekeningen. Vanaf het vogelkijkscherm is er een fraaie uitkijk op het gebied.

projectcode: 1426