Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Koedoodzone Koedoodzone Koedoodzone

Koedoodzone

Plaats: Albrandswaard – Barendrecht
Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard / OMIJ
Jaar planontwikkeling: 2002-2006
Jaar uitvoering: 2004-2007

Waar eens het riviertje de Koedood het beeld bepaalde, ligt nu de VINEX-locatie Midden-IJsselmonde. Als overgang naar het landelijk gebied is een zone met veel groen en water aangelegd, de Koedoodzone.
Gestreefd is naar een geleidelijke overgang van bebouwing naar hetlandschap. Door o.a. het aanleggen van eilanden in de waterplas en een meanderend verloop van de waterloop ‘Koedood’, wordt verwezen naar de historie van het deltagebied. Voor de nieuwe bewoners van de wijken Portland (gemeente Albrandswaard) en Carnisselande (gemeente Barendrecht) is de Koedoodzone een belangrijk recreatiegebied met mogelijkheden om te wandelen, kanoën, fietsen, etc.

klein-icoon-werkveld-visie klein-icoon-werkveld-ontwerp klein-icoon-werkveld-beplantingsplan klein-icoon-werkveld-bestek

Projectcode: 0220-1