Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Meester van der Heijdengroeve Meester van der Heijdengroeve Meester van der Heijdengroeve Meester van der Heijdengroeve Meester van der Heijdengroeve

Meester van der Heijdengroeve

Plaats: Nieuw Namen
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer Regio Zuid
Jaar planontwikkeling: 2010
Jaar uitvoering: 2011

De Meester van der Heijden groeve is van oorsprong een oude zandgroeve in de Kauterheuvel bij Nieuw Namen aan de Belgische grens. Door de zandafgravingen zijn zeldzame afzettingen uit het Plioceen en Pleistoceen aan de oppervlakte gekomen. Deze zijn voor Nederland en zelfs voor Europa uniek. De groeve heeft een grote natuurwaarde en bevat een rijkdom aan prehistorische sporen. Er zijn zelfs resten gevonden van de Eerste Zeeuwen uit het Stenen Tijdperk. Ook is het een bijzondere vindplaats voor fossielen. Meester van der Heijden kreeg als één van de eersten oog voor de bijzonderheden van deze plek en heeft aangekaart de vuilnisstortplaats die het toen was geworden, te saneren. Na overname van het gebied door Staatsbosbeheer is uiteindelijk overgegaan tot sanering. Vervolgens ontstond de behoefte deze bijzonderheden te tonen aan het publiek. Omdat de steilwanden erg kwetsbaar zijn is de bodem van de groeve alleen toegankelijk voor groepen onder begeleiding van een  gids. Om ook voor andere geïnteresseerde het gebied open te stellen en beschadiging te voorkomen, is een alternatieve wandelroute bedacht die zich op enkele meters boven de bodem van de groeve bevindt. De loopvlonder voert de bezoeker langs de groevewand, waardoor gaandeweg middels diverse informatiedragers duidelijk wordt welk uniek stukje Zeeland (cultuurhistorisch natuurmonument van internationale betekenis) zich hier bevindt. Middels diverse educatieve,- en informatieve elementen en
speelobjecten worden bodemschatten uit een ver verleden weer beleefbaar voor jong en oud.

klein-icoon-werkveld-visie klein-icoon-werkveld-ontwerp

Projectcode: 1007-1