Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Forten Forten Forten Forten Forten

Forten

Plaats: Axel
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer Regio Zuid
Jaar planontwikkeling: 2007
Jaar uitvoering: 2008

Vanaf 1634 legden de Spanjaarden een keten van forten aan tussen Sas van Gent en Hulst, de zogenaamde ‘Linie van Communicatie’, om zich te verdedigen tegen de Staatse troepen in Axel. Deze linie is nog vrij goed zichtbaar in het landschap. Drie blikvangers zijn ongetwijfeld de forten st. Joseph, st. Jacob en st. Livinus. In het kader van het project ‘Staats-Spaanse Linies’ werden deze forten opgeknapt en beter ontsloten, zodat de recreatieve waarde ervan is toegenomen.
Er is een plan opgesteld om de beleefbaarheid van deze forten te vergroten. De historische kenmerken waren daarbij richtinggevend voor de planuitwerking. De contouren van de voormalige gebouwen zijn bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt door de plaatsing van lage schanskorven (0,5-1m hoog) op het maaiveld. In deze muurtjes zijn een aantal zitmogelijkheden opgenomen van waaruit de historische omgeving verkend kan worden. Om de forten, ook van een grotere afstand, beter beleefbaar te maken is als aandachtstrekker op elk fort een ‘vaandel’ geplaatst. Dit element bestaat uit een 5m hoge houten mast met daar bovenop een vaandel van cortenstaal als verwijzing naar de bewapende legermacht. Daarnaast is met aanvullende maatregelen in verharding, meubilair en beplanting op een subtiele manier de beleefbaarheid van de forten vergroot. Het historische verhaal is duidelijker zichtbaar gemaakt, waardoor vroeger tijden herleven.

klein-icoon-werkveld-visie klein-icoon-werkveld-ontwerp klein-icoon-werkveld-bestek

Projectcode: 0724