Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Duinparking Zoutelande Duinparking Zoutelande Duinparking Zoutelande

Duinparking Zoutelande

Plaats: Zoutelande
Opdrachtgever: Gemeente Veere
Jaar planontwikkeling: 2007
Jaar uitvoering: 2008

De unieke ligging aan de voet van de duinen is uitgangspunt geweest voor de inrichting/landschappelijke inpassing van de (gemeentelijke) parkeerplaats bij het Kustlicht te Zoutelande. De sfeer van de duinen wordt doorgezet op het plangebied, zodat de parkeerplaats zelf omgeven en dooraderd wordt met de duinsfeer. Bij de entree wordt extra (duin)zand aangebracht wat ingeplant wordt met helm als accent. De parkeerplaats aan de voet van de duinen is als het ware ‘overstoven’ door zand waar zich een vegetatie op heeft ontwikkeld. Hiertussen is ruimte voor parkeren, zodoende voegt zich de parkeerplaats op een natuurlijke wijze in het landschap.
De wegverharding bestaat uit asfalt met een zandkleurige afstrooilaag. Het parkeren zelf vindt plaats op grastegels. Een slingerend pad voert bezoekers naar de wegoversteek en de daarachter gelegen duinopgang. De langgerekte vorm van de parkeerplaatsen is met een flauwe slinger in de lengterichting van het perceel aangebracht. Parkeerplaatsen zijn aan weerszijden van deze ‘slingerweg’ aangebracht. Tussen de parkeervakken is ruimte voor laag duinstruweel zodat ook op de parkeerplaats zelf een groen beeld ontstaat. Landschappelijke inpassing is aan alle zijden gewaarborgd door de opgeworpen grondlichamen die met specifiek duinstruweel (duindoorn, liguster, duinroos, etc) ingeplant zijn.

klein-icoon-werkveld-visie klein-icoon-werkveld-ontwerp klein-icoon-werkveld-beplantingsplan

Projectcode: 0726-1