Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Camping ‘Zwaakse Weel’ Camping ‘Zwaakse Weel’ Camping ‘Zwaakse Weel’ Camping ‘Zwaakse Weel’ Camping ‘Zwaakse Weel’ Camping ‘Zwaakse Weel’ Camping ‘Zwaakse Weel’ Camping ‘Zwaakse Weel’ Camping ‘Zwaakse Weel’ Camping ‘Zwaakse Weel’ Camping ‘Zwaakse Weel’

Camping ‘Zwaakse Weel’

Plaats: Kwadendamme

Opdrachtgever: Familie van der Maas

Jaar planontwikkeling: 2011

Jaar uitvoering: 2013-2014

Camping de ‘Zwaakse Weel’ ligt in een prachtig natuurgebied, wat onderdeel uitmaakt van de EHS, daarom zijn storende elementen aan het zicht onttrokken door middel van beplanting.

In het plan is een aansluiting gemaakt bij de karakteristieke elementen uit de omgeving. Aan de zijde van de boomgaard wordt een wind- en emissiescherm aangebracht in de vorm van een elzenhaag. Deze is op enkele plaatsen wat opgesnoeid (kijkvensters) waardoor zicht vanaf de kampeerplekken op de boomgaard mogelijk is. De kampeerplekken zelf zijn omgeven door Zeeuwse hagen met een mengeling van meidoorn, sleedoorn, kornoelje, liguster en roos. Deze zijn op een losse, natuurlijke wijze aangebracht en bieden beschutting aan de kampeerplek. Zij omgeven de kampeerplek niet geheel waardoor zicht op de omgeving mogelijk blijft.

Over de gehele camping staan los ‘gestrooide’ hoogstamfruitbomen, die aansluiten op de collectieboomgaard ten noorden van de camping.

De parkeerplek aan de voorzijde is afgeschermd met een (veldesdoorn)haag. In combinatie met de al aanwezige beplanting valt deze volledig uit het zicht vanaf het Groene wegje.

De route loopt op een losse, informele manier over de camping heen en ontsluit alle kampeervelden. Het geheel is zeer ruim opgezet en voldoet ruimschoots aan de minimale afmetingen/eisen die vanuit de gemeente gesteld zijn.

Het middengebied is wat opener van karakter en biedt plaats aan bv tenten en speelvoorzieningen (natuurlijke spelaanleidingen). Aan de rand van dit middengebied is het hart/centrum van de camping aanwezig, bestaande uit een voorzieningengebouwtje (ondergronds) met douches/toiletten, informatie, etc. Vanuit het middengebied zijn enkele zichtlijnen naar de omgeving. Deze omgeving bestaat uit een (paarden)weide met een vrij open karakter met verspreidt wat hoogstamfruitbomen, enkele drinkputten omringt met knotbomen en een bloemenweide (wegzijde). Deze beplantingselementen sluiten ook aan bij het thematische wandelpad wat dwars door weiden en achterliggende hoogstam-fruitboomgaard voert: het ‘vlinderbelevingspad’.

Projectcode: 1111