Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Boswijk Boswijk Boswijk Boswijk

Boswijk

Plaats:  Vught
Opdrachtgever: Boswijk/van Neijnselgroep
Jaar planontwikkeling: 2008/2009
Jaar uitvoering: 2009-2010

De opzet van de buitenruimte van verpleeghuis Boswijk is in hoofdzaak gebaseerd op de unieke bosrijke omgeving. Omdat de sfeer van het aangrenzende bos sterk voelbaar is op het terrein, is het idee dit zoveel mogelijk te versterken. In de binnentuinen zelf wordt de bossfeer doorgezet door druppelsgewijs bomen te plaatsen, als het ware voortkomend uit het bos, zodat het groen tot in de woningen beleefbaar wordt. Beukenhagen verankeren de gebouwen als het ware in de omgeving en vormen tevens een afscheiding tussen de binnentuinen van de verschillende woongroepen. De terrassen en paden, in vloeiende vorm, geven de mogelijkheid van de binnentuin gebruik te maken en deze te beleven. De paden sluiten aan op het rondgaande wandelpad. Onder begeleiding kan van een rondwandeling rondom het terrein worden genoten. Ook aan de voorzijde van het complex, waar toegankelijkheid en representativiteit voorop staan, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bossfeer. Parkeerplaatsen zijn ingepakt in het groen (rododendrons) en afgewerkt met een halfverharding. De centrale voorruimte wordt ingericht als open plek in het bos met gras en enkele los verspreide boomgroepen terwijl hagen structuur bieden langs de routes naar de entree. Zo ontstaat een buitenruimte die recht doet aan de plek (omgeving=Bos) en aansluit bij de doelgroep (wijk=toevluchtsoord): Boswijk!

klein-icoon-werkveld-visie klein-icoon-werkveld-ontwerp klein-icoon-werkveld-beplantingsplan klein-icoon-werkveld-bestek klein-icoon-werkveld-directievoering klein-icoon-werkveld-beheerplan

Projectcode: 0806