Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Boscompensatie Nolle-Westduin Boscompensatie Nolle-Westduin Boscompensatie Nolle-Westduin Boscompensatie Nolle-Westduin Boscompensatie Nolle-Westduin Boscompensatie Nolle-Westduin Boscompensatie Nolle-Westduin Boscompensatie Nolle-Westduin Boscompensatie Nolle-Westduin Boscompensatie Nolle-Westduin Boscompensatie Nolle-Westduin

Boscompensatie Nolle-Westduin

Plaats: Vlissingen
Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen
Jaar planontwikkeling: 2015
Jaar uitvoering: 2015/2016

Natuurontwikkeling in het kustgebied van Walcheren.

In het kader van de kustversterking Nolle-Westduin te Vlissingen is bos gerooid wat gecompenseerd moet worden. Het plan omhelst nieuwe bospercelen, landschappelijk hagen, maaiveldverlagingen tbv kwelnatuur, greppels, nieuwe watergangen en sloten, een natuurspeelplaats / speelnatuur en recreatieve routing tbv toegankelijkheid van het gebied.

klein-icoon-werkveld-visie klein-icoon-werkveld-ontwerp klein-icoon-werkveld-beplantingsplan klein-icoon-werkveld-bestek

Projectcode: 1522-1