Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Berg van Troye – Borssele Berg van Troye – Borssele Berg van Troye – Borssele Berg van Troye – Borssele Berg van Troye – Borssele Berg van Troye – Borssele Berg van Troye – Borssele Berg van Troye – Borssele

Berg van Troye – Borssele

Plaats: Borssele
Jaar planontwikkeling: 2015-heden
Jaar uitvoering: 2016

In verband met het 400-jarig bestaan van het dorp Borssele en de Borsselepolder in 2016, is de Stichting B-400 opgericht. Bestuurslid Marius Vrijlandt (zelf ook inwoner van Borssele) lanceerde het idee om het terrein rondom de Berg van Troye meer toegankelijk en de historie meer herkenbaar te maken. In overleg met de beheerder van het terrein (Stichting het Zeeuwse Landschap) en de eigenaar van de berg: het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (KZGW) te Middelburg is dit idee uitgewerkt in nauw overleg met het SCEZ en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Buro Ruimte & Groen heeft een trekkende en coördinerende rol en heeft naar aanleiding van het onderzoek ook een plan voor de inrichting opgesteld. Belangrijk daarbij is om archeologische waarden veilig te stellen en de beleefbaarheid van deze historische plek te verbeteren. Als Buro doen we dit op MVO-basis, onze betrokkenheid met het dorp.

In het plan wordt de voorburcht weer zichtbaar gemaakt……

Projectcode: NN-01