Image Image Image Image Image

05

feb

MVO project ‘Berg van Troye’

Share

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doet Buro Ruimte & Groen (op vrijwillige basis) mee in een project Borssele400 (kijk op facebook). In 2016 bestaat de karakteristieke Borselse polder 400 jaar en daar willen we graag een steentje aan bijdragen. Het betreft het herkenbaar maken van cultuurhistorische waarden aan de rand van het dorp: naast de ‘berg van Troye’ heeft naar alle waarschijnlijkheid een zgn voorburg gelegen. Vanuit onze ervaring in ons vakgebied kunnen we hier ons MVO profiel onderstrepen. Het is de bedoeling in dit project de dorpsgemeenschap hierin te betrekken en de geschiedenis van ons dorp herkenbaar in beeld te brengen.