Image Image Image Image Image

Visie

Share

Belangrijk onderdeel van het plan- of ontwerpproces in de tuin- en landschapsarchitectuur is de visievorming. Of het nu gaat om een totaal nieuw ontwerp, herinrichting, groenstructuurplan, beplantingsplan of beheerplan van het groen. Een duidelijke visie op het totaal is essentieel. Daarbij is het noodzakelijk ook buiten de randen van het plangebied te kijken, zodat de Genius Loci (sfeer, eigenheid en karakter) van de locatie wordt meegenomen in de visievorming. In Zeeland is dat bijvoorbeeld vaak in dorps- en stadsranden en in het buitengebied de eigen Zeeuwse identiteit (karakter, historie, kwaliteit). Belangrijk is deze te onderkennen, te benoemen en deze ook als handvat te gebruiken in de planvorming. Niet alleen in planvorming op grotere schaal (Landschapsarchitectuur), maar juist ook in Tuinarchitectuur. Bij Buro Ruimte & Groen bent u daarvoor aan het juiste adres! Meer weten? Neem vrijblijvend contact met onze tuin- en landschapsarchitect José Simonse…